Shree Hari Satsang Samiti

Sanskar Kendra


SANSKAR KENDRA AS ON 31st JAN 2019

MS SN Zone Chapter Bhag/ Sambhag Sanskar Kendra
1 1 East-1 Kolkata U. Poorvanchal 1733
2 2 East-1 Kolkata Dibrugarh 1302
3 3 East-1 Kolkata D. Poorvanchal 1113
4 4 East-1 Kolkata Manipur 182
Guwahati 4330
5 3 Kolkata N.Bengal 2250
6 4 Kolkata S.Bengal 1312
Malda 3562
7 1 East-2 Mumbai E.Odisha 1273
8 2 Mumbai W. Odisha 1759
Bhubaneswar 3032
9 1 Mumbai Dhanbad 660
10 2 Mumbai Giridih 510
11 3 Mumbai Ranchi 1470
12 4 Mumbai Lohardaga 1580
13 5 Mumbai Magadh 1950
14 6 Mumbai Mithila 1140
Ranchi 7310
15 1 KOLKATA Ambikapur 1920
16 2 KOLKATA Raipur 1075
17 3 KOLKATA Dandakaranya 1110
Raipur 4105
Kolkata East Total 22339
18 1 North-2 Delhi Kashi 1530
19 2 Delhi Vindhyachal 1350
20 3 Delhi Gorakhpur 1080
Varanasi 3960
21 1 North-1 Delhi Awadh 900
22 2 Delhi Ruhelkhand 1090
23 3 Delhi Uttarakhand 900
Delhi Bareliy 2890
24 1 Delhi Himgiri 1710
25 2 Delhi Himachal 1855
Pathankot 3565
26 1 Mumbai Udhhampur 743
27 2 Mumbai Jammu 630
Jammu 1373
28 1 Delhi Mewat 180
29 2 Delhi Udaipur 540
Rajasthan 720
Delhi North Total 12508
30 1 Mumbai Madhyabharat 690
31 2 Mumbai Malwa 451
32 3 West Mumbai Jabalpur 1290
32 3 West Mumbai Satpura 1964
Bhopal 4395
33 1 Mumbai Vidarbha 1030
Nasik 1030
34 1 Surat Gujarat 690
Total 690
West Total 6115
35 1 Mumbai Shrisailam 1240
36 2 Mumbai Kakatiya 1098
South Total 2338
Bharat 43300
Nepal Kathmandu 932
G.Total 44232

Summary

MS SN Chapter Zone Sanskar Kendra
1 East Zone 22339
2 North Zone 12508
3 West Zone 6115
4 South Zone 1098
Total 43300
5 Nepal 932
G.Total 44232